ISpP HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii

 

Jedna ze stručných definic informačního systému říká :

Informační systém je systém pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat....

Tato či jiná stroze technická definice však nedokáže postihnout všechny vlastnosti a aspekty, které k informačnímu systému, a zejména informačnímu systému v prostředí zdravotnictví, patří. Není to jen o sběru dat, informací, jejich vyhodnocení či zajištění chodu techniky a programového vybavení, je to také o lidech. O lidech, kteří informační systém tvoří a udržují, o lidech, kteří ho používají, a o jejich vzájemné interakci a spolupráci.

Právě tato spolupráce patří již více než 20 let k základním stavebním kamenům informačního systému odpovídajícího potřebám našich zákazníků a tím je 

 

Informační Systém pro Psychiatrii (ISpP) HIPPO

logo_ispp

 

 

Legislativa

21.12.2015 byla ve Sbírce zákonů publikována novela vyhlášky 297/2012 o Listu o prohlídce zemřelého, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2016. Novelizace přináší především změnu vzhledu jednotlivých částí formuláře LPZ a změnu způsobu v předávání. Podrobnější informace ke změnám najdete na webu ÚZIS


23.10.2015 byla ve Sbírce zákonů publikována Úhradová vyhláška pro rok 2016, číslo předpisu 273/2015 Sb.


3.4.2015 byla ve Sbírce zákonů publikována částka 30 obsahující Vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích, číslo předpisu 65/2015.


23.12.2014 byla ve Sbírce zákonů publikována částka 129 obsahující Úhradovou vyhlášku pro rok 2015, číslo předpisu 324/2014, a seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, číslo předpisu 326/2014.


24.11.2014 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, zákon nabývá účinnosti dnem 1.dubna 2015 .


Aktuality

27.9.2016 Nové číselníky VZP

Aktualizaci číselníku indikace lázeňské péče platná od 1.10.2016 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


17.9.2016 byla vydána aktualizace číselníku registrovaných LP (KLK) a souvisejících platná k datu vydání. Soubory pro načtení do ISpP HIPPO naleznete po přihlášení v části Číselníky.


14.9.2016 Aktualizace IS HIPPO

Aktualizace IS HIPPO 2016/03 je dostupná po přihlášení na stránce určené pro tuto aktualizaci.


3.8.2016 Nové číselníky VZP

Aktualizace číselníků hromadně vyráběných LP a zdravotnických prostředků platné od 1.9.2016 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


3.9.2016 byla vydána aktualizace číselníku registrovaných LP (KLK) a souvisejících platná k datu vydání. Soubory pro načtení do ISpP HIPPO naleznete po přihlášení v části Číselníky.


31.8.2016 Nový SCAU LP/PZLÚ

Vydán nový Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ platný od 1.9.2016.

Odkazy na příslušné soubory jsou k dispozici po přihlášení. Číselník KLK a související naleznete v sekci Číselníky.

Více informací k režimu zveřejňování číselníku SCAU naleznete na www.sukl.cz


31.8.2016 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku zdravotnických prostředků platnou od 1.9.2016 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


8.8.2016 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku individuálně vyráběných LP platnou od 1.8.2016 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


5.8.2016 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku individuálně vyráběných LP platnou od 1.8.2016 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.