ISpP HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii

 

Jedna ze stručných definic informačního systému říká :

Informační systém je systém pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat....

Tato či jiná stroze technická definice však nedokáže postihnout všechny vlastnosti a aspekty, které k informačnímu systému, a zejména informačnímu systému v prostředí zdravotnictví, patří. Není to jen o sběru dat, informací, jejich vyhodnocení či zajištění chodu techniky a programového vybavení, je to také o lidech. O lidech, kteří informační systém tvoří a udržují, o lidech, kteří ho používají, a o jejich vzájemné interakci a spolupráci.

Právě tato spolupráce patří již více než 20 let k základním stavebním kamenům informačního systému odpovídajícího potřebám našich zákazníků a tím je 

 

Informační Systém pro Psychiatrii (ISpP) HIPPO

logo_ispp

 

  

Legislativa

21.12.2016 Ve sbírce zákonů vyšla Vyhláška 421/2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů


31.10.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována Úhradová vyhláška pro rok 2017, číslo předpisu 348/2016 Sb.


21.12.2015 byla ve Sbírce zákonů publikována novela vyhlášky 297/2012 o Listu o prohlídce zemřelého, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2016. Novelizace přináší především změnu vzhledu jednotlivých částí formuláře LPZ a změnu způsobu v předávání. Podrobnější informace ke změnám najdete na webu ÚZIS


23.10.2015 byla ve Sbírce zákonů publikována Úhradová vyhláška pro rok 2016, číslo předpisu 273/2015 Sb.


3.4.2015 byla ve Sbírce zákonů publikována částka 30 obsahující Vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích, číslo předpisu 65/2015.


Aktuality

13.1.2017 Aktualizace - Dodatek č.1

Byl publikován Dodatek č.1 k aktualizaci 2016/04. Podrobnější informace o jeho obsahu naleznete po přihlášení do partnerské části webu.


11.1.2017 Názvy LP bez uvedení síly

Na základě četných dotazů si Vás dovolujeme informovat, že ke změně obsahu názvů léčivých přípravků od 1.1.2017 (odstranění informace o síle LP) dochází v důsledku uplatňování pokynu SÚKL REG-28 verze 4 v souladu se směrnicí 2001/83/ES. Od tohoto data bude v číselnících SÚKL a VZP informace o síle z názvu LP postupně odstraňována.

V současné době intenzivně pracujeme na úpravách aplikace, které chybějící informaci na místech, kde je očekávána, opět zpřístupní. O zveřejnění aktualizace Vás budeme imformovat.


9.1.2017 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku stomatologických výkonů s povinnou lokalizací platnou od 1.1.2017 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


9.1.2017 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku hromadně vyráběných LP platnou od 1.1.2017 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


5.1.2017 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku zdravotních výkonů platnou od 1.1.2017 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


5.1.2017 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku výkonů pro dopravu platnou od 1.1.2017 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


5.1.2017 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku individuálně vyráběných LP platnou od 1.1.2017 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


30.12.2016 Nový SCAU LP/PZLÚ

Vydán nový Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ platný od 1.1.2017

Odkazy na příslušné soubory jsou k dispozici po přihlášení. Číselník KLK a související naleznete v sekci Číselníky.

Více informací k režimu zveřejňování číselníku SCAU naleznete na www.sukl.cz


28.12.2016 Nové číselníky VZP

Aktualizované číselníky PZT a stomatologického materiálu platné od 1.1.2017 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


14.12.2016 Aktualizace IS HIPPO

Aktualizace IS HIPPO 2016/04 je dostupná po přihlášení na stránce určené pro tuto aktualizaci.


9.12.2016 V části Ostatní - Dokumenty ze seminářů partnerské části webu jsou dostupné prezentace ze semináře Hvězdárna 25.